langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie prezesa

Sprawozdanie prezesa po angielsku

sprawozdanie prezesa: chairmen`s statement Szukaj w Google

Inne:

sprawozdanie finansowe finacial statement

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report
  Langol.pl