langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie okresowe

Sprawozdanie okresowe po angielsku

sprawozdanie okresowe: periodical report Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "report":

raportować report
raport roczny annual report
sprawozdanie zarządu directors` report
raport audytorów auditor's report

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie finansowe finacial statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "okresowe":

koszty okresowe period costs
rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
  Langol.pl