langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe po angielsku

sprawozdanie finansowe: financial statement Szukaj w Google
a także:
- finacial statement

Inne:

Ze słowem "financial":

wskaźnik finansowy financial ratio
rok finansowy financial year
zasoby finansowe financial resources
zarządzanie finansowe financial management
leasing finansowy financial leasing

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report

Ze słowem "finansowe":

rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
  Langol.pl