langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » sprawować kontrolę nad [czymś]

Sprawować kontrolę nad [czymś] po angielsku

sprawować kontrolę nad [czymś]: excercise control over [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "excercise":

sprawować [coś] excercise [sth]
wykonywać [coś] excercise [sth]
praktykować [coś] excercise [sth]

Ze słowem "over":

[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]
regulować govern
określać govern
przewodniczyć sprawie sądowej preside over proceedings
przewodniczyć [czemuś] preside over [sth]
uchylać wyrok overrule a verdict
odzyskiwać recover

Ze słowem "nad":

nadużycie zaufania breach of trust
nadający się do [czegoś] fit for [sth]
nie nadający się do [czegoś] unfit for [sth]
instytucja nadzorująca watchdog
nadający się do sprzedaży merchantable
  Langol.pl