langol.pl » Biznes » Rozmowy » spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y]

Spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y] po angielsku

spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y]: the meeting will be held on [x] at [y] Szukaj w Google

Inne:

spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej the meeting is scheduled for [x] in the conference room
przełożyć spotkanie postpone the meeting
spotkanie appointment
przełożyć na inny termin reschedule

Ze słowem "meeting":

zebranie meeting
spotkanie meeting
posiedzenie meeting
zebranie personelu staff meeting
zebranie pracowników staff meeting
zwoływać zebranie call a meeting
przewodniczyć w spotkaniu chair a meeting
przerywać spotkanie interrupt a meeting
odwołać spotkanie cancel a meeting
omówione podczas spotkania covered at the meeting
zakończyć spotkanie close a meeting
zwołać zebranie convene a meeting
zebrać się convene a meeting
przedstawić propozycję na zebraniu put forward a poposal at a meeting

Ze słowem "will":

tendencja się utrzyma trend will persist
  Langol.pl