langol.pl » Biznes » Rozmowy » spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej

Spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej po angielsku

spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej: the meeting is scheduled for [x] in the conference room Szukaj w Google

Inne:

spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y] the meeting will be held on [x] at [y]
przełożyć spotkanie postpone the meeting

Ze słowem "meeting":

zebranie meeting
spotkanie meeting
posiedzenie meeting
zebranie personelu staff meeting
zebranie pracowników staff meeting
zwoływać zebranie call a meeting
przewodniczyć w spotkaniu chair a meeting
przerywać spotkanie interrupt a meeting
odwołać spotkanie cancel a meeting
omówione podczas spotkania covered at the meeting
zakończyć spotkanie close a meeting
zwołać zebranie convene a meeting
zebrać się convene a meeting
przedstawić propozycję na zebraniu put forward a poposal at a meeting

Ze słowem "conference":

konferencja conference

Ze słowem "spotkanie":

spotkanie appointment
  Langol.pl