langol.pl » Biznes » Proces produkcji » sporządzać plan

Sporządzać plan po angielsku

sporządzać plan: draw a plan Szukaj w Google

Inne:

biznes plan business plan

Ze słowem "plan":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
odroczyć plany shelve plans
planowanie procesów process planning
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
planowanie materiałowe materials planning
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
plan pracy operations scheduling
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
planowanie produkcji production planning
planowanie projektu project planning
zakład przemysłowy industrial plant
  Langol.pl