langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » spłacić dług w całości

Spłacić dług w całości po angielsku

spłacić dług w całości: pay a debt in full Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

spłata repayment
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
płacić najwyższe podatki pay highest taxes
zapłacić za [coś] gotówką pay for [sth] in cash
odsetki do zapłacenia interest payable
spłacić długi pay debts
płacić [komuś] co [x] dni pay [sb] on [x] days
płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie pay for [sth] in installments of [x$] per month
miesięczne opłaty związane z [czymś] monthly payments on [sth]
płatne z góry payment in advance
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury payment seven days after invoice date
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury payment ten days after invoice date
termin płatności payment term
forma płatności payment method

Ze słowem "debt":

zadłużyć się go into debt
nadmierne zadłużenie overindebtedness
nadmiernie zadłużony overindebted
anulować długi cancel debts
redukcja zadłużenia abatement of debts
nieściągalna należność bad debt
wskaźnik zadłużenia ogółem debt ratio
  Langol.pl