langol.pl » Ogólne » Ogólne » spełnić [czyjąś] prośbę

Spełnić [czyjąś] prośbę po angielsku

spełnić [czyjąś] prośbę: meet [sb's] request Szukaj w Google

Inne:

nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request

Ze słowem "meet":

spotkać się z [kimś] osobiście meet with [sb] in person
dotrzymanie terminu jest zagrożone meeting the deadline is jeopardised

Ze słowem "sb's":

zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] bring [sth] to [sb's] attention
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być solą w [czyimś] oku be a thorn in [sb's] side
zaskrabić sobie [czyjąś] lojalność lock up [sb's] allegiance
bronić [czyichś] interesów uphold [sb's] interests
przychylić się do [czyjejś] sugestii apply [sb's] suggestion
uwzględnić [czyjąś] sugestię apply [sb's] suggestion
wzmocnić [czyjąś] reputację enhance [sb's] reputation
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim
[coś] jest zgodne z [czyimiś] oczekiwaniami [sth] is consistent with [sb's] expectations

Ze słowem "request":

na wniosek [kogoś] on the request of [sb]
na żądanie when requested
  Langol.pl