langol.pl » Ogólne » Ogólne » spełniać [czyjeś] każde życzenie

Spełniać [czyjeś] każde życzenie po angielsku

spełniać [czyjeś] każde życzenie: indulge [sb's] every whim Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sb's":

zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] bring [sth] to [sb's] attention
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być solą w [czyimś] oku be a thorn in [sb's] side
zaskrabić sobie [czyjąś] lojalność lock up [sb's] allegiance
bronić [czyichś] interesów uphold [sb's] interests
przychylić się do [czyjejś] sugestii apply [sb's] suggestion
uwzględnić [czyjąś] sugestię apply [sb's] suggestion
spełnić [czyjąś] prośbę meet [sb's] request
wzmocnić [czyjąś] reputację enhance [sb's] reputation
[coś] jest zgodne z [czyimiś] oczekiwaniami [sth] is consistent with [sb's] expectations

Ze słowem "every":

co drugie [coś] every other [sth]
co drugi dzień every other day
co drugi tydzień every other week
co drugi rok every other year

Ze słowem "whim":

zachcianka whim
życzenie whim
[zrobić coś] pod wpływem chwili [do sth] on a whim
wedle życzenia as the whim takes you
dziwaczny whimsical
pocieszny whimsical
dziwaczna opowieść whimsical tale
  Langol.pl