langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » spekulant manipulujący rynkiem

Spekulant manipulujący rynkiem po angielsku

spekulant manipulujący rynkiem: market maker Szukaj w Google

"market maker" to także:

- animator obrotu giełdowego

Inne:

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
wycofać się z rynku pull out of the market
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny indeks giełdy leading share index on the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "spekulant":

spekulant speculator
spekulant grający na zniżkę bear
spekulant grający na zwyżkę bull
spekulant papierami wartościowymi securities trader
spekulant giełdy towarowej comodity trader
  Langol.pl