langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » spekulant grający na zniżkę

Spekulant grający na zniżkę po angielsku

spekulant grający na zniżkę: bear Szukaj w Google

"bear" to także:

- gracz na zniżkę
- niedźwiedź

Inne:

Ze słowem "bear":

gra na zniżkę bear position
spekulacja na zniżkę bear position
sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
spadek notowań giełdowych bear slide
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
zniżkowy bearish
zniżkujący bearish
przewidywać bessę predict a bear market
obligacja na okaziciela bearer bond
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "spekulant":

spekulant speculator
spekulant grający na zwyżkę bull
spekulant manipulujący rynkiem market maker
spekulant papierami wartościowymi securities trader
spekulant giełdy towarowej comodity trader
  Langol.pl