langol.pl » Biznes » Handel » spadek sprzedaży

Spadek sprzedaży po angielsku

spadek sprzedaży: drop in sales Szukaj w Google

Inne:

przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
zwiększać sprzedaż increase sales

Ze słowem "sales":

wyniki sprzedaży sales figures
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume

Ze słowem "spadek":

gwałtowny spadek cen slump in prices
  Langol.pl