langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » spór pracowniczy

Spór pracowniczy po angielsku

spór pracowniczy: labor dispute Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "labor":

niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
związek zawodowy labor union
związkowiec labor unionist
koszty pośrednie pracy indirect labor
umowa o pracę labor contract
koszty pracy labor costs
koszty robocizny labor costs
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
robocizna bezpośrednia direct labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "dispute":

spór dispute
spór kompetencyjny demarcation dispute
spór kompetencyjny dotyczący [czegoś] demarcation dispute regarding [sth]
rozwiązać spór poprzez [zrobienie czegoś] solve a dispute by [doing sth]

Ze słowem "pracowniczy":

zawiesić w obowiązkach pracowniczych suspend from work
  Langol.pl