langol.pl » Biznes » Rachunkowość » spółka zależna

Spółka zależna po angielsku

spółka zależna: subsidiary company Szukaj w Google
a także:
- subsidiary

Inne:

firma-córka subsidiary
jednostka zależna subsidiary

Ze słowem "subsidiary":

podmiot zależny subsidiary

Ze słowem "company":

wartość firmy company`s goodwill
wartość netto spółki company`s net worth
wyniki spółki company's performance
spółka afiliowana affiliated company
notować spółkę na giełdzie quote a company
założyć spółkę set up a company
spółka kontrolująca controlling company
statut spółki company statute
rentowność spółki company profitability
fuzja spółki company merger
przedsiębiorstwo company
spółka company
zarządzać spółką manage a company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company
  Langol.pl