langol.pl » Biznes » Rachunkowość » spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: limited liability company Szukaj w Google
a także:
- limited company (GB)
- limited liability company (Ltd) (GB)
- private limited company (GB)
- closed corporation (US)

Inne:

Ze słowem "limited":

komandytariusz limited partner

Ze słowem "liability":

rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability

Ze słowem "company":

wartość firmy company`s goodwill
wartość netto spółki company`s net worth
wyniki spółki company's performance
spółka afiliowana affiliated company
spółka zależna subsidiary company
notować spółkę na giełdzie quote a company
założyć spółkę set up a company
spółka kontrolująca controlling company
statut spółki company statute
rentowność spółki company profitability
fuzja spółki company merger
przedsiębiorstwo company
spółka company
zarządzać spółką manage a company
  Langol.pl