langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po angielsku

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: limited liability company (Ltd) (GB) Szukaj w Google
a także:
- limited company (GB)
- private limited company (GB)
- closed corporation (US)
- limited liability company

Inne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)

Ze słowem "limited":

ograniczona odpowiedzialność limited liability
spółka komandytowa limited partnership
publiczna spółka akcyjna public limited company (plc) (GB)
nieograniczona odpowiedzialność unlimited liability

Ze słowem "liability":

odpowiedzialność liability
odpowiedzialność osobista personal liability
odpowiedzialność prywatna private liability

Ze słowem "company":

spółka company
przedsiębiorstwo company
firma company
założyć spółkę establish a company
założyć spółkę form a company
spółka akcyjna incorporated company (Inc) (US)
kierowanie spółką running a company
spółka handlowa trading company
spółka matka parent company
spółka córka sister company
spółka holdingowa holding company
rozwiązanie spółki dissolution of the company
sekretarz spółki company secretary
biura administracji chief administation offices of a company
postawić firmę w stan upadłości put company into liquidation
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
  Langol.pl