langol.pl » Biznes » Rachunkowość » spółka jawna

Spółka jawna po angielsku

spółka jawna: general partnership Szukaj w Google
a także:
- ordinary partnership

Inne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)

Ze słowem "general":

zwołać walne zebranie call a general meeting
roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
główny udziałowiec general partner
rachunkowość ogólna general accounting
  Langol.pl