langol.pl » Biznes » Produkt » słabo sprzedający się produkt

Słabo sprzedający się produkt po angielsku

słabo sprzedający się produkt: non-moving product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

wprowadzenie produktu introduction of a product
cykl życia produktu product cycle
długość cyklu produktu dla product cycle for
asortyment product range
asortyment składa się z product range covers
rodzina produktów product line
grupa produktów class of products
klasa produktów class of products
asortyment produktów product mix
oferta produktów product mix
oferta produktów product portfolio
asortyment produktów product portfolio
unowocześnić linię produktów revamp a product line
wiodący produkt top of the line product
produkt wiodący high-end product (GB)
doskonałej jakości [produkt] superb quality [product]
produkt wysokiej jakości high-quality product
produkt montowany na zlecenie assemble-to-order product
usługi naprawcze product repair service
rejestr produktów [jakiegoś rodzaju] register of [some] products
ewidencja produkcji production records
rejestr produkcji production records
rozwój produktu product development
zespół produkcyjny production team
plik produkcyjny production file
przeprowadzać spotkanie przedprodukcyjne conduct pre-production meeting
przekazać plik produkcyjny do zespołu produkcyjnego handover production file to production team

Ze słowem "sprzedający":

dobrze sprzedający się produkt good seller
źle sprzedający się produkt shelf warmer
najlepiej sprzedający się produkt leader

Ze słowem "produkt":

nasycenie rynku produktem maturity
spadek sprzedaży produktu decline
główny produkt firmy core produkt
produkt uboczny by-produkt
produkt uboczny spin-off
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
produkty świeże fresh foods
produkty rolne farm produce
podstawowe produkty żywnościowe basic foodstuffs
produkty przemysłowe manufactures
produkt nieżywnościowy non-food item
produkty luksusowe luxury goods
produkt item
rodzina produktów line
produkt zalegający shelf warmer
gotowe produkty finished goods
  Langol.pl