langol.pl » Biznes » Bankowość » słaba waluta

Słaba waluta po angielsku

słaba waluta: soft currency Szukaj w Google

"soft currency" to także:

- waluta niewymienialna
- waluta niestabilna

Inne:

Ze słowem "soft":

państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
twarda waluta hard currency
waluta currency
środek płatniczy currency
twarda waluta hard currency
waluta wymienialna hard currency
waluta niewymienialna weak currency
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stabilna waluta hard currency
twarda waluta hard currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl