langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » skuteczność reklamy

Skuteczność reklamy po angielsku

skuteczność reklamy: promotional effectiveness Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "promotional":

działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager

Ze słowem "effectiveness":

efektywność reklamy advertising effectiveness

Ze słowem "reklamy":

układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
człowiek od reklamy adman
tekst główny reklamy body copy
doradca do spraw reklamy advertising consultant
koszty reklamy advertising expenses
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
osoba zakupująca reklamy media buyer
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl