langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » skupiać aktywność biznesową na [czymś]

Skupiać aktywność biznesową na [czymś] po angielsku

skupiać aktywność biznesową na [czymś]: focus business activities on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "business":

list handlowy business letter
korespondencja biznesowa business correspondence
adres firmowy business address
kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
  Langol.pl