langol.pl » Biznes » Handel » skorzystać z [czyjejś] [oferty]

Skorzystać z [czyjejś] [oferty] po angielsku

skorzystać z [czyjejś] [oferty]: take [sb] up on [their offer] Szukaj w Google

Inne:

oferta handlowa sales proposal
zainteresowanie [czymś] the take-up of [sth]
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations

Ze słowem "take":

wysokie zainteresowanie [czymś] high take-up of [sth]
niskie zainteresowanie [czymś] low take-up of [sth]

Ze słowem "offer":

oferta promocyjna special offer
oferta offer
oferta ważna przez [x] dni offer firm for [x] days
oferta promocyjna introductory offer
może będziesz zainteresowana naszą ofertą you might be interested in our offer
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.
  Langol.pl