langol.pl » Komputer » Podstawy » skopiować dysk

Skopiować dysk po angielsku

skopiować dysk: copy a disk Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "copy":

wydruk hard copy
program automatycznie tworzy kopię zapasową program automatically makes a backup copy
stojak copy holder

Ze słowem "disk":

dysk laserowy laser disk
stacja dysków disk drive
  Langol.pl