langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » skłonny kupić produkt

Skłonny kupić produkt po angielsku

skłonny kupić produkt: inclined to buy a product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
klient kupujący pod wpływem impulsu impulse buyer
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
kupić coś na raty buy [sth] on an installment plan
wpłynąć na kogoś by coś kupił influence sb to buy sth
kupić coś na czarnym rynku buy [sth] on the black market
kupować dla przyjemności buy for fun
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
świadomość produktu awareness of a product
wiedza o produkcie awareness of a product
produkt flagowy flagship product
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
wizerunek produktu product image
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy

Ze słowem "produkt":

produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
produkt promocyjny sprzedawany ze stratą loss leader
produkt powiązany tie-in
nieproduktywni pracownicy dead wood
produkt sprzedawany poniżej kosztów loss leader
  Langol.pl