langol.pl » Biznes » Handel » sklepowa karta kredytowa

Sklepowa karta kredytowa po angielsku

sklepowa karta kredytowa: in-store credit card Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "in-store":

sklepowy in-store
firmowy in-store

Ze słowem "credit":

ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "card":

karta wzorów pattern card
wizytówka business card
wizytówka calling card
  Langol.pl