langol.pl » Biznes » Handel » sklep fabryczny

Sklep fabryczny po angielsku

sklep fabryczny: factory outlet Szukaj w Google
a także:
- company store

Inne:

Ze słowem "factory":

cena franco ex-factory price
cena fabryczna factory price
cena hurtowa factory price

Ze słowem "outlet":

sklep detaliczny retail outlet

Ze słowem "sklep":

sklep detaliczny retailer
sklepy detaliczne retailers
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
sklep sieciowy multiple store
sklep sieciowy chain store
sklep wielobranżowy variety retailer
sklep specjalistyczny sprzedający [coś] stockist of [sth]
sklep branżowy [czegoś] stockist of [sth]
sklep spożywczy grocery store
sklep ruchomy mobile shop
sklep na kołach mobile shop
sklep specjalistyczny specialty shop
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
sklepowy in-store
sklepowa karta kredytowa in-store credit card
na terenie sklepu on store premises
sklep wolnocłowy duty-free shop
sklep spożywczy grocery store
sklep shop
kierownik sklepu shopkeeper
sklep store
właściciel sklepu storekeeper
  Langol.pl