langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » składka roczna

Składka roczna po angielsku

składka roczna: annual premium Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "premium":

składka ubezpieczeniowa premium
progresywna składka ubezpieczeniowa step-rate premium insurance
polisa ze składką jednorazową single-premium policy
składka jednorazowa single premium
ubezpieczenie ze stałą składką level premium insurance
składka stała level premium
składka ubezpieczeniowa insurance premium
korekta składki ubezpieczeniowej premium adjustment
składka za pierwszy rok first premium
premia ubezpieczeniowa wypłacana w ratach deferred premium
  Langol.pl