langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » składać regularne zamówienia

Składać regularne zamówienia po angielsku

składać regularne zamówienia: place regular orders Szukaj w Google

Inne:

nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
składać zamówienie place an order

Ze słowem "place":

oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
złożyć zamówienie place an order
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
być z [kądś] be from [some place]
miejsce urodzenia place of birth
  Langol.pl