langol.pl » Biznes » Handel » składać ofertę w sprawie [kontraktu]

Składać ofertę w sprawie [kontraktu] po angielsku

składać ofertę w sprawie [kontraktu]: bid on [a contract] Szukaj w Google

Inne:

zleceniobiorca contractor

Ze słowem "bid":

zaoferować bid
osoba składająca najwyższą ofertę highest bidder
przelicytować outbid
pierwsza oferta na licytacji opening bid
oferta bid
oferent bidder
oferent z najniższą ceną lowest bidder

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
opłacalny kontrakt worthwhile contract
negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]
kontrahent contractor
dostawca contractor
zdobyć kontrakt win a contract
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale
  Langol.pl