langol.pl » Nauki » Statystyka » skala porządkowa

Skala porządkowa po angielsku

skala porządkowa: ordinal scale Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ordinal":

dane porządkowe ordinal data

Ze słowem "scale":

skala nominalna nominal scale
skala przedziałowa interval scale
skala interwałowa interval scale
skala ilorazowa ratio scale
dane w skali ilorazowej ratio scale data
  Langol.pl