langol.pl » Nauki » Statystyka » skala ilorazowa

Skala ilorazowa po angielsku

skala ilorazowa: ratio scale Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ratio":

dane w skali ilorazowej ratio scale data

Ze słowem "scale":

skala nominalna nominal scale
skala porządkowa ordinal scale
skala przedziałowa interval scale
skala interwałowa interval scale
  Langol.pl