langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » siła wyższa

Siła wyższa po angielsku

siła wyższa: act of God Szukaj w Google
a także:
- force majeure

"act of God" to także:

- wypadek losowy

Inne:

Ze słowem "act":

aktuariusz actuary
rachmistrz ubezpieczeniowy actuary
umowa ubezpieczenia contract of insurance
wartość rzeczywista actual value
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
uderzenie impact
wstrząs impact
wpływ impact
skutek impact
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
umowa ubezpieczenia insurance contract
akt wandalizmu act of vandalism
  Langol.pl