langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » siła robocza [kraju]

Siła robocza [kraju] po angielsku

siła robocza [kraju]: labour force [of a country] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "labour":

praca ręczna manual labour
pracownik fizyczny labourer
robotnik labourer
ustawodawstwo pracy labour legislation

Ze słowem "force":

siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
siła robocza labor force

Ze słowem "siła":

niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor

Ze słowem "robocza":

odzież robocza workwear
  Langol.pl