langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » sektor prywatny

Sektor prywatny po angielsku

sektor prywatny: private sector Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sector":

sektor sector
branża sector
przemysł wydobywczy i rolnictwo primary sector
przemysł przetwórczy secondary sector
sektor usługowy tertiary sector
wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
sektor usług service sector
sektor usług dystrybucyjnych distributive sector
sektor detaliczny retail sector
sektor hurtowy wholesale sector
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego public sector borrowing requirement
  Langol.pl