langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » sektor działalności gospodarczej

Sektor działalności gospodarczej po angielsku

sektor działalności gospodarczej: business sector Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "business":

organizacja gospodarcza business organization
firma business organization
biznes business
działalność business
firma business
licencja biznesowa business license
mała firma small business
firma jednoosobowa one-man business (GB)
działalność gospodarcza business activity
działalność biznesowa business activity
zbankrutować go out of business
zwinąć interes go out of business
główna działalność core business
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
rozpocząć działalność gospodarczą start a business
rozpocząć działalność gospodarczą start in business
reorganizacja firmy reorganization of a business
transakcje biznesowe business dealings
transakcje handlowe business dealings
podejrzane transakcje handlowe dubious business dealings
nieuczciwe transakcje handlowe dishonest business dealings
założyć firmę start a new business
założyć biznes start a new business
wpływowy biznesmen influential businessman
właściciel firmy line of business owner
powrócić do działania zgodnie z planem put the business back on plan
  Langol.pl