langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » ścinać [drzewo]

ścinać [drzewo] po angielsku

ścinać [drzewo]: cut down [a tree] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cut":

ograniczać cut back
zmniejszać cut back
obniżać cut back
redukować cut back
ograniczyć [coś] cut back on [sth]
cięcie cutback
redukcja cutback
redukcja podatku tax cut
obniżenie podatku tax cut
cięcie cut
redukcja cut

Ze słowem "down":

spadek koniunktury downturn
zmniejszenie się aktywności gospodarczej downturn
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
  Langol.pl