langol.pl » Biznes » Proces produkcji » samodzielna grupa robocza

Samodzielna grupa robocza po angielsku

samodzielna grupa robocza: autonomous work group Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "work":

fabryka works
zakład works
obrabiany element workpiece
obrabiana część workpiece
chałupnictwo outwork
badanie procesu pracy work study
pomiar czasu pracy work measurement
procesy w toku work-in-progress
praca w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress
praca w toku work in progress
pracownik linii montażowej assembly line worker
stalownia steel works
koszt zlecenia prac work order cost
produkcja w toku work-in-progress products
stanowisko pracy workstation
praca akordowa piece-work
praca manualna labour hand-work
pracownik linii produkcyjnej line worker
pracownik produkcyjny production worker
prace rozwojowe development works
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl