langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » saldo na rachunku bankowy

Saldo na rachunku bankowy po angielsku

saldo na rachunku bankowy: bank account balance Szukaj w Google

Inne:

saldo na rachunku bankowym bank balance

Ze słowem "bank":

kredyt bank loan
konto bankowe bank account
rachunek bankowy bank account
saldo według wyciągu bankowego balance per bank statement
karta bankomatowa bank card
działalność upadła the business went bankrupt

Ze słowem "account":

na koniec każdego okresu obrachunkowego at the end of each accounting period
okres obrachunkowy accounting period
zmiany na rachunku account movement
konto prowadzone na zasadach gotówkowych account conducted on a cash basis

Ze słowem "balance":

wykaz sald list of the balances
  Langol.pl