langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny po angielsku

sąd apelacyjny: appellate court Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "appellate":

apelacyjny appellate

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
stawienie się w sądzie court appearance
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance
polubownie out of court
bez udziału sądu out of court
rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie be served a summons to appear in court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings
  Langol.pl