langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rządowy program świadczeń socjalnych

Rządowy program świadczeń socjalnych po angielsku

rządowy program świadczeń socjalnych: government welfare program Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "government":

samorząd terytorialny local government
władze lokalne local government
finansowany przez rząd government-funded
finansowany ze środków publicznych government-funded
międzyrządowy intergovernmental

Ze słowem "welfare":

wydatki na świadczenia socjalne welfare expenditure

Ze słowem "program":

program ramowy framework
program ramowy dla [czegoś] framework for [sth]
program oszczędnościowy austerity program
program scheme
program szkoleń zawodowych vocational training program
program dostosowania strukturalnego structural adjustment program
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl