langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ryzyko związane z pracą

Ryzyko związane z pracą po angielsku

ryzyko związane z pracą: job-related occupational hazard Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "occupational":

ryzyko zawodowe occupational hazard

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko risk
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks
  Langol.pl