langol.pl » Biznes » Handel » ryzyko związane z [czymś]

Ryzyko związane z [czymś] po angielsku

ryzyko związane z [czymś]: risk involved in [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "risk":

ryzyko kredytowe credit risks
ryzyko terminowe forward risk
ożywiony brisk
ożywiony popyt brisk demand
  Langol.pl