langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe po angielsku

ryzyko zawodowe: occupational hazard Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "occupational":

ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko risk
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "zawodowe":

ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej professional indemnity
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
  Langol.pl