langol.pl » Biznes » Handel » ryzyko terminowe

Ryzyko terminowe po angielsku

ryzyko terminowe: forward risk Szukaj w Google

Inne:

na koszt odbiorcy carriage forward

Ze słowem "forward":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
za pobraniem carriage forward
za pobraniem freight forward
na koszt odbiorcy freight forward
przyspieszyć put forward
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]

Ze słowem "risk":

ryzyko związane z [czymś] risk involved in [sth]
ryzyko kredytowe credit risks
ożywiony brisk
ożywiony popyt brisk demand
  Langol.pl