langol.pl » Biznes » Bankowość » ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe po angielsku

ryzyko rynkowe: market risk Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "market":

rynek pieniężny money market
wartość po cenie rynkowej value at market price
rynek akcji stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek transakcji natychmiastowych cash market

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl