langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » ryzyko nieodzyskania długów

Ryzyko nieodzyskania długów po angielsku

ryzyko nieodzyskania długów: default risk Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "default":

niedotrzymanie umowy default
niespłacenie długu default

Ze słowem "risk":

dynamiczny brisk
ożywiony brisk
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
premia za ryzyko kapitału equity-risk premium
premia za ryzyko risk premium

Ze słowem "ryzyko":

firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
  Langol.pl