langol.pl » Biznes » Handel » ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe po angielsku

ryzyko kredytowe: credit risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko związane z [czymś] risk involved in [sth]
ryzyko terminowe forward risk
  Langol.pl