langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ryzyka wojny

Ryzyka wojny po angielsku

ryzyka wojny: war risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "war":

spedytor forwarder
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]

Ze słowem "risks":

ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "ryzyka":

podział ryzyka risk spreading
ocena ryzyka risk evaluation
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
  Langol.pl