langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rynki kapitałowe

Rynki kapitałowe po angielsku

rynki kapitałowe: capital markets Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "capital":

kapitał capital
kapitałochłonny capital-intensive
drogi capital-intensive
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
ucieczka kapitału capital flight

Ze słowem "markets":

rynki zagraniczne foreign markets
  Langol.pl